Open Widget Area
Reviw on bokmaker Number 1 in uk w.artbetting.net William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokesl.artbetting.net
Free Templates - bigtheme.net
Find The Best English Bookmakers by bigtheme.net
psicolgia-forense

La Psicologia Forense és la denominació que ha rebut la vessant aplicada de la Psicologia Jurídica, entenent-se que la seva funció principal és la d’oferir funcions de suport a les administracions de justícia i engloba totes les activitats que el psicòleg pot realitzar en el “foro” o lloc on s’administra justícia i en intervencions específicament sol·licitades.

El principal requeriment que es fa al Psicòleg Forense és l’elaboració de peritatges psicològics dins de diferents àmbits específics. Aquests informes inclouen valoracions sobre l’estat psicològic de la persona objecte d’estudi i consisteixen en l’anàlisi del comportament humà. El Psicòleg Forense és la persona que posseeix els coneixements científics per fer-ho i qui mitjançant les proves i informes pericials ajuda als tribunals amb els seus coneixements.Aquests peritatges poden ser demanats a petició del Jutge o de les parts implicades en el procés judicial. A grans trets, aquests àmbits són:

Àmbit de Família: avaluació en casos de divorcis i separacions (atribució de la custòdia dels fills), temes d’adopció i privació de drets parentals dels progenitors (pàtria potestat), recomanacions sobre plans de parentalitat i comunicació…

Àmbit Penal: es valoren qüestions com la responsabilitat criminal en casos de trastorns mentals de l’encausat (avaluació de la imputabilitat), la competència d’un individu per ser jutjat o per prestar testimoni, les seqüeles de les víctimes…

Àmbit Civil: principalment processos de tutela o d’incapacitació d’adults, internaments psiquiàtrics involuntaris, protecció de menors, valoració de danys i seqüeles psicològiques…

Àmbit Laboral: valoració de danys i seqüeles psíquiques en accidents o situacions de treball, moobing..

Menu