Open Widget Area
Reviw on bokmaker Number 1 in uk w.artbetting.net William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokesl.artbetting.net
Free Templates - bigtheme.net
Find The Best English Bookmakers by bigtheme.net

Àrea Psicològica

Els psicòlegs intentem entendre la conducta humana. Entre les nostres tasques destacaríem:

 • Avaluació: s’exploren les dimensions del trastorn mitjançant un procés la finalitat del qual és arribar a un diagnòstic.
 • Diagnòstic: és el nom professional que li donem a un trastorn psicològic. Aquest ens permet orientar pacient/família i programar el tractament.
 • Tractament o intervenció psicològica: és la manera de tractar el trastorn que tenim davant. Mitjançant tècniques terapèutiques procurem minimitzar el trastorn.
 • Prevenció
  • De recaigudes: en el cas de pacients ja tractats fem seguiment periòdic per tal que no recaigui.
  • Mitjançant la psicoeducació es proporciona informació del trastorn al pacient per tal de que hi hagi una millor acceptació i abordatge

TREBALL INDIVIDUAL

PSICOLÒGIC: treballem des de la vessant cognitiu-conductual de la psicologia. Procurem que les nostres intervencions siguin eficaces i ràpides en el temps, sense ser invasives. Tractem amb molta cura i atenció cadascun dels nostres pacients.

TREBALL EN GRUP

En els grups de treball els nens comparteixen un espai i un temps on són igual d’importants totes les intervencions que es facin, emfatitzant el que ens interessa treballar en cada moment i deixant que es beneficiïn de la interacció entre iguals. En el grup deixem que els nens sumin esforços, siguin responsables del que es treballi/es parli, se’ls ensenya a construir entre tots i a valorar el fet de treballar amb el suport dels altres.

En el cas dels nostres grups sempre hi ha uns aspectes a treballar marcats des de l’inici de la sessió grupal, que s’adeqüen a programes pre-establerts, segons el que volguem treballar psicoterapèuticament.

Beneficis del treball en grup:

1. S’aconsegueixen més coses amb menys temps i esforç.

2. S’aprèn mes.

3. Es disposa de més informació treballant en equip que de forma separada o individual.

4. Les persones es cansen menys.

5. Es respira un clima més agradable.

6. S’aconsegueixen millors resultats.

7. Les persones que es sentin membres d’un grup estan més motivades cap al a feina.

8. La diversitat d’ opinions: el treball en grup permet distints punts de vista a l’hora de prendre una decisió.

9. Les decisions que es prenen amb la participació de tot l’equip tenen major acceptació que si les pren una sola.

• Grup d’habilitats socials

• Grup de tècniques d’estudi i comprensió lectora

• Grup de disfonies (fulletó)

• Grup de Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat

• ATENCIÓ A LES FAMÍLIES: la família és l’àmbit educatiu per excel·lència, és on l’infant viu. Hauria de ser el centre logístic d’on rebre el suport necessari per aprendre. És d’on buscarà l’afecte, l’atenció, el coneixement del món. Depenent de com sigui l’infant (de temperament i caràcter) i també de quines condicions es trobi en aquest entorn, actuarà de diferents maneres. Si hi ha dificultats en aquesta estructura base, l’infant es desequilibra i presentar múltiples símptomes que denotaran el seu malestar: tics, dispersió, irritabilitat, mal rendiment, mala conducta, etc.

 • INFANTS: retard cognitiu, síndromes, depressió, ansietat, tics…
 • ADOLESCENTS: trastorn negativista desafiant, anorèxia, bulímia, depressió, bullying, fracàs acadèmic o professional…
 • ADULTS: dols, addiccions, separacions, depressió, trastorns de la conducta alimentària, moving, estrés, fòbies, ansietat…
 • PERSONES GRANS: depressions, ansietat, trastorns cognitius (pèrdues de memòria, etc)

 

 • Trastorns de l’estat d’ànim
 • Trastorns d’ansietat i estrés
 • Trastorns obsessiu-compulsiu
 • Moving
 • Trasntorns psicòtics
 • Trastorns del son
 • Trastorns per dèficit d’atenció i hiperactivitat
 • Trastorns de control d’esfínters
 • Trastorns generals del desenvolupament
 • Bullying
 • Trastorns de la conducta alimentària
Serveis de Psicologia
Menu