Open Widget Area
Reviw on bokmaker Number 1 in uk w.artbetting.net William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokesl.artbetting.net
Free Templates - bigtheme.net
Find The Best English Bookmakers by bigtheme.net

Els logopedes som els professionals encarregats d’avaluar, diagnosticar i rehabilitar les funcions comunicatives del llenguatge oral i escrit, de la veu, de la parla i de les funcions orals associades (respiració, succió, masticació i deglució).

Segons la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries LOPS (Llei 44/2003, del 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries): “els Diplomats universitaris en Logopèdia desenvolupen les activitats de prevenció, avaluació i recuperació dels trastorns de l’audició, la fonació i del llenguatge, mitjançant tècniques terapèutiques pròpies de la seva disciplina.”

Dintre de la logopèdia, podem trobar l’especialista en Teràpia MiofuncionalOrofacial, que s’encarrega de prevenir, valorar, diagnosticar i corregir les disfuncions orofacials que interfereixen negativament en les funcions vitals de la respiració, alimentació, parla i els trastorns associats.

L’especialista en Teràpia MiofuncionalOrofacial té els coneixements i materials necessaris per poder valorar i rehabilitar l’estat anatòmic i fisiològic del sistema estomatognàtic, és a dir, el conjunt de musculatures, tendons i estructures òssies facials i de coll, així com les interaccions, naturals o alterades, que es produeixen entre totes aquestes estructures per realitzar les funcions de respiració, succió, masticació i deglució

ÀREES D’INTERVENCIÓ DE LA TERÀPIA MIOFUNCIONAL

Algunes de les alteracions més comunes en que l’especialista en Teràpia Miofuncional pot col·laborar són:

Dislàlies

És defineix com dislàlia la incapacitat per pronunciar correctament un so o grup de sons. Les dislàlies es solen associar majoritàriament a infants que, dintre del seu procés d’aprenentatge de la parla, han tingut alguna dificultat per aprendre el correcte punt d’articulació del so alterat.

Les causes poden ser molt variades, des d’una dificultat en la percepció auditiva, una immaduresa dels òrgans de la parla, una incorrecta coordinació dels moviments o una malformació orgànica dels llavis, llengua, paladar, cavitats nasals, arcades dentàries, etc.

Com s’ha dit anteriorment, aquest trastorn d’articulació es sol associar amb els infants, però també el podem trobar en un gran nombre d’adults, ja que hi ha múltiples factors que poden desembocar en aquesta alteració, com és un problema orgànic no detectat, fractures maxil·lars, luxacions de l’articulació temporomandibular (ATM), la caiguda de múltiples peces dentàries, un ictus, una paràlisi facial, etc.

En la rehabilitació d’aquest trastorn, la col·laboració d’un especialista en Teràpia Miofuncional pot ajudar amb una valoració exhaustiva de l’estat dels diferents òrgans compromesos, podent detectar hipotonies o hipertonies, asimetries, compensacions musculars inadequades, malformacions, postures incorrectes i característiques morfològiques associades, entre d’altres. A partir d’aquesta exploració, es treballa per millorar el to i la funció de tots els elements del sistema estomatognàtic i potenciar l’eficàcia dels exercicis logopedics tradicionals.

Respiració oral

Com ja és conegut, la respiració oral és un patró inadequat que pot portar molts problemes si no es corregeix. De forma general, sabem que la respiració oral està relacionada amb un augment dels constipats, per la manca d’una barrera protectora natural, i alguns problemes de veu, ja que l’aire no té temps d’escalfar-se i afecta negativament a tots els òrgans que es troba al seu pas cap als pulmons.

Altres conseqüències clíniques de la respiració bucal en el nen que no rep tractament són, a nivell anatòmic, un desenvolupament anormal facial i dental. El terç inferior de la cara, pot presentar un allargament, desproporcionant-se lleugerament dels altres dos terços. La cara, les narines, la boca i les arcades dentàries seran més estretes del que és habitual, ja que en romandre la boca oberta per respirar, la llengua baixa i el paladar, durant el desenvolupament, s’estreny. La musculatura orbicular dels llavis pot arribar a la hipotonia, és a dir, el llavi superior queda escurçat i l’inferior revertit, romanent oberts quan el nen tanca la boca, de manera que la geniva es veu en excés. Com a conseqüència, la boca es resseca, evitant que la saliva la protegeixi i poden aparèixer càries i gingivitis. Les dents alteren la seva posició (maloclusió) com a conseqüència del poc espai en les arcades.

En l’àmbit funcional, un patró de respiració inadequat també pot afectar el rendiment tant escolar com professional. Una alteració de l’oxigenació de la sang pot produir un excés de cansament al llarg del dia, així com un agreujament dels problemes d’atenció, concentració i memòria, afectant al rendiment general de la persona.

L’especialista en Teràpia MiofuncionalOrofacial pot, dintre de la reeducació del patró alterat, treballar la musculatura orofacial implicada per aconseguir eliminar les compensacions d’altres grups musculars facials que entorpeixen l’execució correcta del patró, així com aconseguir l’estat òptim del to i la mobilitat de la musculatura necessària per realitzar i automatitzar la respiració adequada.

Deglució atípica

La deglució és un mecanisme d’accions musculars on tots els músculs, relacionats amb la cavitat oral, entren en joc i que, un cop iniciat, és automàtic, fent que el vel del paladar és contregui contra la part posterior per protegir el conducte nasal i l’epiglotis tanca la tràquea per fer baixar l’aliment fins a l’estómac.

La deglució atípica es produeix quan apareixen anomalies en aquest el procés, amb interposicions linguals o labials i participacions inadequades d’altres grups musculars. Normalment una deglució alterada és acompanyada d’una respiració bucal i una alteració del patró de masticació. La musculatura orbital labial tampoc treballa adequadament i els moviments de la llengua també estan alterats, ocasionant moltes vegades problemes en la parla i en la posició de les dents.

En el tractament, l’especialista en Teràpia MiofuncionalOrofacial té l’objectiu d’aconseguir l’automatització de la deglució normal amb l’establiment de nous camins neurològics i la memorització cerebral, tractant la coordinació respiratòria, el patró masticatori, els moviments voluntaris i involuntaris de tots els òrgans bucals implicats, postura de repòs i la tonicitat i moviments dels diferents grups musculars.

Bruxisme i dolors en l’ATM

El bruxisme és una alteració molt coneguda, definida com un hàbit nociu i inconscient que comporta una pressió sobre la musculatura, teixits i altres estructures mandibulars i moviments lateralitzats sobre les dents. Aquest hàbit pot produir problemes de desgast dental, alteració de la capacitat d’obertura bucal i dolor sobre l’articulació temporomandibular i en l’oïda.

Les causes poden ser molt diverses, però actualment aquestes solen estar directament relacionades amb fractures, contractures o un estat d’estrès constant.

L’especialista en Teràpia MiofuncionalOrofacial pot, dintre d’un tractament compartit amb el dentista, aportar un tractament basat en tècniques actives i passives, exercicis de resistència i tracció, massatges, facilitació de postura, etc. A més a més d’aportar un conjunt de consells que ajudin durant el dia a dia en una recuperació més ràpida.

Disglòssia

La disglòssia, coneguda també com a dislàlia orgànica, és un trastorn causat per una lesió física, una intervenció quirúrgica, trastorns de creixement, paràlisi facial o una malformació dels òrgans articulatori i, per tant, els trastorns articulatoris que puguin aparèixer en una disglòssia són deguts a aquestes alteracions orgàniques.

Depenent de l’òrgan afectat, les disglòssies poden ser labials, mandibulars, dentals, linguals o palatals, ocasionant una alteració en totes les funcions del sistema estomatognàtic, és a dir, en la respiració, succió, masticació, deglució i fonació.

En el tractament de la disglòssia, l’especialista en Teràpia MiofuncionalOrofacial, realitzarà una completa exploració i treballarà amb les tècniques necessàries per reeducar els patrons desequilibrats, millorar l’oclusió dental i aconseguir la mobilitat desitjada en els grups musculars orofacials.

Menu