Open Widget Area
Reviw on bokmaker Number 1 in uk w.artbetting.net William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokesl.artbetting.net

LA RIVALITAT ENTRE GERMANS

És natural que entre germans hi hagi moments de tot i que competeixin per tot, no només per coses materials (com les seves coses, les joguines, els amics), sinó també per l’atenció dels pares, per trobar el lloc que ocupen dins la família (posició d’ells respecte els altres).

Quan els germans es barallen, els pares ens sentim impotents i poc capaços de gestionar situacions que es produeixen entre ells, que nosaltres ni entenem ni sabem com actuar. A nosaltres (els pares) ens agradaria que visquessin en pau. Però precisament perquè això es produeixi, nosaltres no podem perdre el nostre rol, podent tolerar i sabent gestionar certes situacions sense que ens generin estrés, o immutant-nos el mínim possible, només així els podrem ajudar.

Els gelos o la competitivitat són sentiments naturals que poden influenciar. A més, hi han altres factors: canvis en les necessitats de cadascun (segons l’edat, ja que per maduresa poden entendre algunes o altres coses), temperament personal de cada germà (humor, caràcter, forma d’adaptar-se a l’entorn, models (són molt importants perquè són la forma en que els pares resolem els nostres desacords, els fills ens observen i els pares hauríem de mostrar-los formes adequades de sol·lucionar conflictes).

La interacció entre germans comporta conflictes, i els hem de deixar que experimentin. Només cal que els pares s’involucrin en les baralles dels fills quan hi ha perill de que es facin mal, si no és millor que ho resolguin per sí sols.

Un error freqüent dels pares és “salvar” sempre el mateix fill (el dèbil, el que no es queixa, el que es posa més fet una fúria…). Això pot generar ressentiment entre ells, repartim la protecció entre els germans que hi hagi, un dia un, l’altre dia l’altre, etc.

Perquè els germans aprenguin alguna cosa de les seves baralles, és necessari que se sol·lucionin els conflictes ells mateixos. D’aquesta manera aprendran habilitats socials, que els seran molt útils per les seves futures relacions. Algunes d’aquestes habilitats són: valorar l’opinió dels altres, aprendre a negociar, arribar a acords, frenar impulsos agressius. Cal, a més, ensenyar-los-hi alternatives a les baralles, per exemple: allunyar-se de la baralla (evitar conflictes) o comprometre’s i negociar de manera acceptable. Si els pares deixem que els propis fills resolguin ells mateixos els seus conflictes també estem contribuint en fer-los responsables dels seus actes.

Els pares podem induir a que tinguin bona relació? Sí. Com? Donant-los atenció exclusiva a cadascun individualment, animant-los a jugar junts sense obligar-los, vigilar les baralles que tinguin però evitar els favoritismes, recompensar els nens quan interactuïn en armonia, donant reforç positiu d’aquella situació. També fomentar que cadascú tingui el seu espai i el seu temps per poder fer les seves coses (sense compartir espai/amics amb l’altre), ja que cadascun té diferent edat i diferent personalitat. Demostrar-los-hi afecte (ser carinyós amb ells, dir-los que se’ls estima, fer-los-hi petons, estar en contacte físicament, etc.). Fer-los sentir importants i estimats. Divertir-se en família (fent activitats divertides). Ensenyar-los a treballar en equip. Evitar fer comparacions, tractant-los igual i buscant la forma de felicitar a cada fill (han de saber i sentir les seves virtuts). Tenir temps compartit a soles amb cadascun és fonamental per mantenir el vincle afectiu. I per últim, establir les normes de comportament acceptable (són normes de convivència i cada família té les seves, i els nens integrants d’aquella unitat familiar han de ser conscients del que s’accepta i el que no a casa seva). També cal afegir que si hi ha una joguina, una activitat o un joc que sempre ocasiona conflictes és millor limitar el temps d’allò concret, així estan menys exposats a barallar-se.

Judit Raventós | Neuropsicòloga i Logopeda

Comparteix! Participació amb els teus amics! on the following networks

Aquesta resposta ha 0 Comentaris

Deixa una resposta

Menu