Open Widget Area
Reviw on bokmaker Number 1 in uk w.artbetting.net William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokesl.artbetting.net
Es pot millorar la comprensió lectora

Es pot millorar la comprensió lectora

imagesLa lectura i l’escriptura són uns processos complexos i abstractes que aprenem els éssers humans després d’una maduració de les capacitats relacionades i amb un aprenentatge, ja que no es fa de manera natural com el llenguatge oral.

Aquest aprenentatge se l’anomena lectoescriptura i comença al voltant dels sis anys, junt a aquest està la comprensió lectora, que implica una sèrie de fases que s’han de portar a terme mentre llegim com ara activar coneixements previs, fer anticipacions, prediccions, observació, inferències i fins i tot conclusions.

Avui en dia ens trobem amb molts nens que tenen problemes per portar a terme aquesta tasca però això no vol dir que la seva lectura o escriptura no s’hagin adquirit correctament. Els problemes més freqüents relacionats amb aquesta falta de comprensió venen donats perquè el tipus de lectura que fan no es correspon amb l’objectiu de la lectura, és a dir, hi ha diverses formes de lectura com ara la lectura literal a on s’interpreta el que es llegeix sense fer deduccions, la lectura deductiva a on si que s’hi ha de fer o la lectura sintètica, que és la que ens permet trobar una idea principal. També poden donar-se perquè el nen no es capaç de relacionar convenientment la informació del text o perquè el vocabulari emprat en aquest és excessivament difícil. A més a més en aquest procés intervé molt la capacitat motivadora, és a dir, si un nen no està motivat amb la lectura per molt que llegeixi no es fixarà en el contingut.

Independentment del tipus de problema que es trobi en el nen, la logopèdia avarca aquest problema per tal d’ajudar a adquirir una bona comprensió lectora. Ara bé, quan s’hauria d’acudir al logopeda? Existeixen una sèrie de paràmetres a partir dels quals podem observar si es precisa intervenció logopèdica perquè no s’està fent una bona evolució, s’ha estancat en alguna de les fases o va més endarrerit en els continguts que tocaria per edat en els processos de lectura i escriptura

Quins ítems són importants per consultar al logopeda?

Lectura

 • Realitza inversions  saca per casa
 • Fa errors en la discriminació visual  fuata, fauta, falauta per flauta
 • No generalitza les travades  parat per prat o tirineu per trineu
 • Hi ha problemes per començar
 • Lentitud
 • No comprèn el que llegeix, és a dir no extreu conclusions o inferències
Escriptura

 • Persisteixen errors de l’ortografia natural en l’arbitrària i segueixen fent omissions, substitucions, inversions o addicions de lletres en una síl·laba  pota per porta, dufí per dofí, saca per casa, soll per sol
 • Escriu lletres a l’inversa  q per p
 • No es generalitzen l’ús de certes lletres i les seves excepcions  r/rr o g/j
 • No separen correctament les paraules  unacasa
 • Lentitud a l’escriure

Aquest article ha estat escrit per la logopeda del Centre.

-Alba Sala

Comparteix! Participació amb els teus amics! on the following networks

Aquesta resposta ha 0 Comentaris

Deixa una resposta

Menu