Open Widget Area
Reviw on bokmaker Number 1 in uk w.artbetting.net William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokesl.artbetting.net
Free Templates - bigtheme.net
Find The Best English Bookmakers by bigtheme.net

AVÍS LEGAL

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides en aquesta comunicació, estan incorporades dins d’un fitxer responsabilitat de JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA, CIF: 77117662L. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.juditraventos.cat i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA o a tercers.

JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA

Amb els límits establerts a la llei, JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de

JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA

Així mateix, per accedir als serveis que JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA ofereix a través del web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert a la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA, amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a PL. VALL DEL CASTELL, 15, 1º – 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS o bé, enviant un correu electrònic a

info@juditraventos.cat

D’altra banda, la seva acceptació al present Avís Legal suposa també la prestació del seu consentiment exprés per a què JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA, a l’adreça esmentada anteriorment o al correu electrònic

info@juditraventos.cat, manifestant la seva voluntat. Omplint i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.

NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOG

Si vols participar als nostres blogs, hauràs d’acceptar aquestes normes:

1.- Responsabilitat de l’Usuari. En participar als blogs de la web ets l’únic responsable dels

missatges que difonguis, garantint a JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA la total indemnitat davant de

qualsevol reclamació que pugui plantejar-se-li per aquests conceptes.

En el cas de què els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o

industrial, l’usuari garanteix que n’és el seu propietari o que compta amb l’autorització del

propietari per difondre’l als blogs.

I s’eximeix a JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés

per aquests conceptes.

2.- L’usuari haurà de, abans de publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges

que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar

promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni

qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no

s’ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blogs.

3.- L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb

els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser

considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels

blogs.

4.- JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els

missatges publicats als blogs de la web d’acord als terminis i mitjans convenients sense que per

això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

5.- JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA no és responsable d’allò publicat als blogs de la web ni

garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari

remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

6.- JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blogs

de la web, podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol

moment.

7.- En el cas de què un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús

dels blogs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de JUDIT

RAVENTÓS OLIVELLA, a través del correu electrònic info@juditraventos.cat, indicant a la

referència de l’assumpte “moderació de blogs”, per a què JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA pugui

moderar o eliminar els mateixos.

8.- L’usuari mantindrà indemne a JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA davant de qualsevol reclamació

que pogués presentar-se-li per els missatges que l’usuari hagi difós als blogs o per a qualsevol

altre conducta vinculada o derivada de l’ús per part de l’usuari dels blogs de la web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA estan subjectes als drets de

propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA o de

les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei.

JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació,

reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se JUDIT RAVENTÓS

OLIVELLA tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit

del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones

aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a JUDIT RAVENTÓS

OLIVELLA, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva

programació.

JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts

considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació

continguda sigui la correcta, JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA no pot garantir que en tot moment i

circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha

de confiar en ella como si ho fos. JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA declina expressament qualsevol

responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o

restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense

necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de

la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis

inclosos.

En cap cas JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus

directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de

qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o

indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través

d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o

transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o

altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes

possibilitats i actes puguin succeir.

JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir

mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc

totalment exclusiu de l’usuari. JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA no recomana ni garanteix cap de

la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap

pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a

través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de

l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de JUDIT

RAVENTÓS OLIVELLA com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA. Els drets de Propietat Intel·lectual i

d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que

contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des

d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de JUDIT RAVENTÓS

OLIVELLA, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts

en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per JUDIT RAVENTÓS

OLIVELLA, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les

mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc

per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a

l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de

ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de JUDIT

RAVENTÓS OLIVELLA l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la

responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol

pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació,

contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de JUDIT

RAVENTÓS OLIVELLA.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els

Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que se susciti sobre la interpretació,

aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions

generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació

de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

 

Menu