Open Widget Area
Reviw on bokmaker Number 1 in uk w.artbetting.net William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokesl.artbetting.net
Afrontar les dificultats d’aprenentatge

Afrontar les dificultats d’aprenentatge

Les dificultats d’aprenentatge són una sèrie de trastorns que manifesten problemes de comprensió i expressió oral i escrita, de lectura, de raonament o d’habilitats matemàtiques. No estem parlant de retard mental ni de trastorns severs de desenvolupament, sinó que es tracta de nens/es, que per un motiu o altre, no avancen en l’aprenentatge escolar com s’esperaria que ho fessin.

Aquestes dificultats, acostumen a tenir un reflex directe en les avaluacions escolars i, conseqüentment, apareixen informes plens de suspensos. Però de vegades, hi ha alumnes/as que tot i no suspendre, dediquen moltíssim esforç per aconseguir notes per sota de les expectatives. En tots dos casos, això es tradueix en una sensació de fracàs, frustració i baixa autoestima en els nens/es.

Els pares i mares, després de molts càstigs i interminables sessions d’estudi plegats, se senten impotents i no saben com ajudar als seus fills/es. Normalment, l’escola els aconsella buscar l’ajuda d’un professional perquè és probable que pateixin alguna dificultat d’aprenentatge.

Les més freqüents són les següents i, a grans trets, manifesten aquests símptomes:

  • Dislèxia: trastorn que implica dificultats en la lectura i l’escriptura i baixa velocitat lectora.
  • Disgrafia i disortografia: trastorns d’escriptura que es manifesten amb dificultats del grafisme (mala cal·ligrafia) i moltes faltes d’ortografia.
  • Discalcúlia: trastorns de càlcul i raonament matemàtic.
  • TDA/TDAH: trastorn de dèficit d’atenció que pot o no cursar amb hiperactivitat.
  • Desordres emocionals: trastorns psicològics que poden afectar al rendiment escolar.

Actualment, existeixen eines per poder realitzar diagnòstics precisos on es reflecteix l’origen de les dificultats. D’aquesta manera, psicòlegs, logopedes i psicopedagogs poden realitzar tractaments a la mida de cada nen. Amb la implicació dels pares, coordinant-se amb l’escola i posant en pràctica un tractament multidisciplinari, es podrà garantir part de l’èxit del seu recorregut per la vida escolar.

Per últim, recordar que el més important és motivar, acompanyar i recolzar als infants que pateixen aquestes dificultats. Cada nen/a és un món i té els seus punts forts i débils que faran que segueixi el seu propi camí cap a l’èxit acadèmic.

Comparteix! Participació amb els teus amics! on the following networks

Aquesta resposta ha 0 Comentaris

Deixa una resposta

Menu